Hulp op Afstand

Heeft u moeilijkheden met het instellen van uw telefoons of firewall, dan kunt u ons toegang geven tot uw PC zodat wij u kunnen helpen met de instellingen.

Maak hiervoor een ondersteuningsticket aan. Wij zullen u dan instructies geven voor het gebruik.